พีดีเฮ้าส์ผนึกเฌอ-วาดอาคิเทค

779 Views  | 

พีดีเฮ้าส์ผนึกเฌอ-วาดอาคิเทค

พีดีเฮ้าส์ ทนเสียงเรียกร้องกลุ่มลูกค้ ากำลังซื้อสูงไม่ไหว จับมือ เฌอ-วาด อาคิเทค รับงานออกแบบตกแต่งภายในและงานภูมิทัศน์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้าสร้างบ้าน 5 ล้านบาทอัพ ที่ต้องการใช้บริการสร้างบ้ านแบบ One Stop Service

           นายสมศักดิ์ สุขวารี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ในปี 2563 นี้ สัดส่วนลูกค้าที่เลือกสร้างบ้ านระดับราคา 5-20 ล้านบาทขึ้นไป กับบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็น 58% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด พร้อมกันนี้ยังต้องการใช้บริ การออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงการออกแบบสวนหรือภูมิทั ศน์อีกด้วย จึงทำให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวเอง เพื่อรองรับกับความต้องการของลู กค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ดียอมรับว่าในส่ วนของงานอินทีเรียและงานภูมิทั ศน์นั้น บริษัทฯ เองยังมีความเชี่ยวชาญไม่มากพอ ดังนั้นจึงมองหาแนวทางที่ จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ าได้อย่างมืออาชีพและตรงความต้ องการมากที่สุด

           “ล่าสุด บริษัทฯ ลงนามในความร่วมมือกับ บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นที มสถาปนิกที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นผู้เข้ามาดูแลรับผิ ดชอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน และออกแบบงานภูมิทัศน์ ให้กับลูกค้าที่สนใจและต้ องการใช้บริการในส่วนงานดังกล่ าว”  

           นางสาวจิราภา สุวรรณสุต รักษาการณ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้ามามีส่วนร่ วมและรับผิดชอบการให้บริการลู กค้า เฉพาะในส่วนของงานออกแบบตกแต่ งภายใน และออกแบบสถาปัตยกรรมได้ประมาณ 8 เดือนเศษ ปัจจุบันมีลูกค้าสรุปตกลงว่าจ้ างออกแบบบ้าน และอาคารสาธารณะในส่ วนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  ออกแบบบ้านพักอาศัย โรงแรม โรงงาน ฯลฯ และงานออกแบบตกแต่งภายในบ้านพั กอาศัย คิดเป็นมูลค่างานก่อสร้ างอาคารและอินทีเรียรวมกว่า 160 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าตลอดปี 2563 นี้บริษัทฯ น่าจะสามารถปิดดีลทะลุ 200 ล้านบาท ได้แน่นอน  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์   มือถือ 063-594-5354

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy