นางสาวจิราภา สุวรรณสุต รักษาการณ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้ามามีส่วนร่ วมและรับผิดชอบการให้บริการลู กค้า เฉพาะในส่วนของงานออกแบบตกแต่ งภายใน และออกแบบสถาปัตยกรรมได้ประมาณ 8 เดือนเศษ ปัจจุบันมีลูกค้าสรุปตกลงว่าจ้ างออกแบบบ้าน และอาคารสาธารณะในส่ วนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  ออกแบบบ้านพักอาศัย โรงแรม โรงงาน ฯลฯ และงานออกแบบตกแต่งภายในบ้านพั กอาศัย คิดเป็นมูลค่างานก่อสร้ างอาคารและอินทีเรียรวมกว่า 160 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าตลอดปี 2563 นี้บริษัทฯ น่าจะสามารถปิดดีลทะลุ 200 ล้านบาท ได้แน่นอน
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy