บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด บริษัทออกแบบ ในเครือ บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทออกแบบ ตกแต่งภายใน แลนด์สเคป ที่พักอาศัย อาคาร อาคารสาธารณะ

พนักงานเขียนแบบอินทีเรีย 1 อัตรา
ลักษณะงาน
– เขียนแบบก่อสร้าง
– เขียนรายละเอียด As Build drawing (Details) สำหรับงาน Build-In
– ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอกและภายในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายใน
– สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad, ได้เป็นอย่างดี
– อายุ 20-30 ปี
– ประสบการณ์ 1 ปี
– มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบ สามารถอ่านแบบได้
– มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด
473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สนใจสอบถามได้ที่
โทร.02-996-0940, 085-489-4237 หรือ
E-mail : sunan@pd.co.th